Ideeënbijeenkomst Houtmansplantsoen

Hoe houden we het Houtmansplantsoen mooi en voor iedereen prettig om te verblijven? Hierover gaat de avond die op maandag 11 juni wordt georganiseerd door Initiatiefgroep Baanbuurt in samenwerking met Platform Binnenstad en Singelpark Gouda.

Komt er een nieuwe waterverbinding door het park? Wat weten we over de historie van het Houtmanplantsoen? Na inleidingen vanuit Singelpark Gouda en initiatiefgroep Baanbuurt is er voor iedereen gelegenheid om ideeën in te brengen. Wat willen we behouden, wat willen we verbeteren? Welke acties kunnen we zelf oppakken?

Buurtbewoners en anderen die zich betrokken voelen bij het park zijn van harte welkom maandag 11 juni om 19.30 uur op Spieringstraat 113. Mail voor meer informatie naar baanbuurt@gmail.com.

19.00 uur Inloop met koffie en thee

19.30 uur Welkom en intro

19.35 uur Inleiding over de historie van het park

19.45 uur Inleiding door werkgroep Singelpark over hun visie op het Houtmansplantsoen als onderdeel van het Singelpark

20.00 uur Brainstorm over de toekomst van het park

21.30 uur Afspraken over het vervolg

22.00 uur Einde, napraten met een drankje

Meld je aan via baanbuurt@gmail.com

Heb je ideeën voor het park? Mail ze vast door!