28 november Plantdag Houtmansgracht

Yessssssss, Het is zover! Op 28 november gaan er 3000 planten gepland worden op de Houtmansgracht. Naast 1o prachtige bomen zorgen we voor een oase aan groen op de Houtmansgracht.

Zo’n 3000 planten zijn dus besteld voor de Houtmansgracht. Dat zijn er nogal wat. En die moeten allemaal in 1 dag de grond in! Dat kan niet zonder de hulp van vrijwilligers.
Natuurlijk nemen we de corona-regels in acht. We gaan werken in groepen van maximaal 4 mensen, die een eigen plantvak krijgen toegewezen. De plantvakken zijn groot genoeg om onderling voldoende afstand te houden. De planten staan al klaar in/bij de bak; je hoeft dus ook niet heen en weer te lopen.
Verder werken we in tijdsblokken van 2 uur. We starten om 9 uur en de laatste groep zal rond 16 uur klaar zijn.

We kunnen altijd hulp gebruiken.

Ik help graag mee op 28 november