Het singelpark

Singelpark Gouda is een burger initiatief voor ons allemaal. Voor omwonenden, om de leefbaarheid van hun directe leefomgeving te verhogen. Voor inwoners van Gouda, een bezoek aan de binnenstad wordt op deze manier nog aantrekkelijker. Voor bezoekers van de stad voor een extra aantrekkelijk dagje uit. Voor ondernemers in de stad, een groene binnenstad verhoogt het bezoekersaantal van zowel bewoners van Gouda als daarbuiten.

Wat we doen

Singelpark Gouda is een initiatief van een enthousiaste groep bewoners van Gouda. Wij brengen partijen bij elkaar om gezamenlijk een doorlopend singelpark rondom de Goudse binnenstad voor elkaar te krijgen. Wij regisseren vanuit brede kennis, enthousiasme en liefde voor de stad. Bewoners, ondernemers en bedrijven, organisaties en gemeente willen we op eigen wijze laten bijdragen.

Is een dergelijk initiatief van bewoners haalbaar? Jazeker. Het past in het burgerparticipatiebeleid van zowel de landelijke als lokale overheid. In de Maatschappelijke Vergroeningsagenda heeft de gemeenteraad van Gouda zich uitgesproken over het belang van groen in de stad en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied.

Het Singelpark is van ons allemaal. Dus sluit u aan en doe mee! Door aanmelding u hier beneden aan te melden voor de nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Hoe we het doen

Door deskundigen op het gebied van stadsontwikkeling is een ontwerp en een plan gemaakt van Singelpark Gouda. Wij leggen dit nu voor aan gemeente en andere belanghebbenden zoals omwonenden, woonorganisatie en aanliggende bedrijven, maar ook ondernemers, bedrijven, verenigingen. De uitvoering zal in gedeeltes plaatsvinden. Hierbij zullen zoveel mogelijk de partijen uit de buurt betrokken worden en gevraagd worden op eigen wijze een bijdrage te leveren.

Voor wie doen we dit

Singelpark Gouda is voor ons allemaal. Voor omwonenden, om de leefbaarheid van hun directe leefomgeving te verhogen. Voor inwoners van Gouda, een bezoek aan de binnenstad wordt op deze manier nog aantrekkelijker. Voor bezoekers van de stad voor een extra aantrekkelijk dagje uit. Voor ondernemers in de stad, een groene binnenstad verhoogt het bezoekersaantal van zowel bewoners van Gouda als daarbuiten.

verbinden

Verbinden

Verbinden van mensen door nieuwe ontmoetingsplekken en gezamenlijke activiteiten in het Singelpark te creëren. Verbinden van het Singelpark met straten en van woongebieden met recreatiegebieden. Verbinden van groen, historie en water. Verbinden van de stad met het groene hart van Nederland.

vergroenen

Vergroenen

Meer groen als longen van de binnenstad: groen zorgt voor zuiveren van de lucht en omzetten van CO2 naar zuurstof. Maar ook voor de vertraging van afvoer van hemelwater, beperken van hitte-eilanden en dempen van geluid. Groen zorgt voor een gezond en aangenaam leefklimaat.

verwonderen

Verwonderen

Als bewoner versteld staan van je eigen stad. “Ik ben hier nog nooit geweest”. Trots aan familie en bezoekers tonen dat Gouda dit allemaal bezit. Versteld staan dat flora en fauna zich thuis voelen in een stadsklimaat. Een plek waar ruimte is voor sport, kunst en cultuur, een plek waar je veelvuldig vertoeft of juist incidenteel komt verbazen.