Ideeën voor een groener Singelpark

Door deskundigen op het gebied van stadsontwikkeling is een ontwerp en een plan gemaakt van Singelpark Gouda. Wij leggen dit nu voor aan gemeente en andere belanghebbenden zoals omwonenden, woonorganisatie en aanliggende bedrijven, maar ook ondernemers, bedrijven, verenigingen. De uitvoering zal in gedeelten plaatsvinden. Hierbij zullen zoveel mogelijk de partijen uit de buurt betrokken worden en gevraagd worden op eigen wijze een bijdrage te leveren.

Samen met BVR architecten heeft Singelpark Gouda een ontwerp en plan gemaakt voor het hele Singelpark. Voor iedere locatie, deelgebied wordt het ontwerp uitgewerkt voor realisatie in afstemming met de betrokkenen. 

Vromanpark

Vromanpark

Een rustpunt. Een plek om even bij te komen midden in de stad. Ooit zou het zo bedoeld zijn? Nu is het Vromanpark een overvolle onoverzichtelijke plek. Terwijl er zo veel meer mogelijkheden voor het park zijn. Singelpark Gouda heeft hier wel ideeën over.

Houtmansplantsoen

Houtmansplantsoen

Water door het Houtmansplantsoen? Het moet niet gekker worden. Maar vroeger ging er ook water door dit plantsoen. De waterhuishouding van een binnenstad is iets waar je continu mee bezig moet zijn. Verstening zorgt ervoor dat water steeds minder gemakkelijk de bodem in kan. In het idee van Singelpark Gouda Biedt een speelse oplossing van …