Studenten actief voor Singelpark Gouda

20161114-62677-bmul_Studenten tuin- en landschapsinrichting van de hogeschool uit Velp zetten zich in voor Singelpark Gouda tijdens het ontwerp-project in hun derde studiejaar. Gedurende twee maanden werken 25 studenten aan het verder ontwikkelen van ideeën en uitwerken van schetsen voor een aantal geselecteerde deelprojecten aan de singels. De docenten zijn bijzonder blij met deze stageopdracht; het unieke karakter van Singelpark Gouda sluit precies aan op de behoefte van de opleiding en de missie van de school.