Vergroening Houtmanspad en Houtmansgracht

Groen moet je doen

Over enkele weken is het zover; het Houtmanspad en de Houtmansgracht worden vergroend en krijgen daarmee niet alleen een aantrekkelijk aanblik, maar dragen ook bij aan een gezonder leefklimaat. De binnenstad van Gouda krijgt er aanzienlijk vierkante meters groen bij!

Goed plannen is het halve werk

In de aanloop naar dit vergroeningsproject hebben we diverse bijeenkomsten georganiseerd om omwonenden en belanghebbenden te informeren en te betrekken. Feedback en input is meegenomen in de uitwerking van de plannen. Zo hebben we op veler verzoek gekozen voor een gevarieerde, kleurrijke beplanting en komen er tussen de plantvakken dwarspaden om het wandelpad toegankelijk te maken. Hieronder vindt u een korte omschrijving.

Houtmanspad

De vergroening van het Houtmanspad is door Corona vertraagd; graag hadden we hier in het voorjaar almee willen beginnen. We zijn blij dat we hier nu mee kunnen starten. Door de bijzonder ligging en technische aspecten zijn de mogelijkheden voor meer groen op dit traject beperkt. De stenige constructie moet behouden blijven voor de stevigheid van de kade.  Met grote plantenbakken, aangeplant met serieuze struiken, lossen we dit op en geven we deze omgeving een groen karakter. De toegang naar het Houtmanspad wordt aan beide zijden verbeterd. Ook krijgen de zitbanken een aangename en fraaie ‘bekleding’: dit zorgt tegelijk voor aansluiting met de andere banken in de binnenstad.

Houtmansgracht

De Houtmansgracht krijgt een echte groene make-over! Over de hele lengte van de kade komt een wandelpad en een plantstrook van wel 3 meter breed! De grijze bestrating langs de kade verdwijnt en de weg wordt een meter smaller gemaakt. Bij de brug komt een groot plantvak ter vervanging van de verwaarloosde steiger. Grijs gaat hier dus echt plaatsmaken voor groen! De plantstrook aan de kade wordt voorzien van duizenden meerjarige (vaste) planten, die op verschillende momenten in het jaar groeien en bloeien. Door het planten van diverse extra bomen, met verschillende vorm, bladkleur en bloei, doorbreken we de strakke bomenrij. Een wandelpad van gebakken klinkers komt in plaats van het huidige trottoir van betontegels.

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer op de Houtmansgracht relatief weinig last ondervinden. Wel worden er al over een aantal weken borden geplaatst met de parkeerverboden. Let u hier goed op, want er is een wegsleepregeling van kracht. Uiteraard zijn de werkzaamheden voorbereid in samenwerking en afstemming met Gemeente Gouda. Gemeente Gouda zal aanwonenden binnenkort een brief sturen over het parkeren.

U kunt uw groene vingers ook nog even gebruiken!

Half november worden de planten en bomen met enthousiaste bewoners van Gouda geplant. Als u mee wilt helpen, stuurt u dan een mail, zodat we u op de hoogte kunnen houden over de planning. Zet alvast een cirkel deze data: 21 en 28 november.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail info@singelparkgouda.nl

Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. We zien uit naar de realisatie van de aankomende projecten. We hopen u tijdens de plantdag(en) te ontmoeten!

Houtmansgracht plantekening