Anbistatus

Singelpark Gouda heeft de ANBI-status.

ANBI staat voor een “Algemeen nut beogende instelling”. Dit houdt in dat giften aan het Singelpark aftrekbaar zullen zijn voor de inkomstenbelasting (voor individuen) of de vennootschapsbelasting (voor bedrijven). Dit maakt het sponsoren van onze stichting extra aantrekkelijk. U zet uw maatschappelijke doelstellingen kracht bij met een dubbel financieel effect. Bovendien is uw gift of investering veilig. De ANBI-status geeft aan dat Singelpark Gouda over een notariële regeling beschikt die ervoor zorgdraagt dat uw middelen altijd op een betrouwbare en juiste manier worden aangewend, inclusief een financiële verantwoording en een degelijk bestuursbeleid. Neemt u vooral contact met ons op als uw meer informatie over de ANBI-status wenst te ontvangen. Lees hier meer over ANBI op de site van de Belastingdienst

Onze doelstelling

Ontwikkelen en aanleggen van een doorlopende groene wandelroute langs de stadssingel van Gouda met aandacht voor oude, cultuurhistorische kenmerken. Bewoners en bezoekers van de stad kunnen hier ontmoeten, wandelen, spelen, sporten, genieten en verwonderen.

Onze activiteiten.

Structurele activiteiten:

 • Ontwikkeling van masterplan voor het plangebied: een wandelroute, bestaande uit zes etappes, met zes rustpunten en water als drager (gereed)
 • Ontwikkelen van conceptplannen voor de diverse deelprojecten gericht op vergroening
 • Overleg met gemeente, bewoners en andere belanghebbenden per deelproject
 • Overleg met aannemers en projectleiders

Logboek van activiteiten tot op heden:

  • Plantenperk Regentesseplantsoen aangelegd, heringericht en opgeschoond
  • Plantenperk St. Mariewal ontworpen, heringericht, aanbesteed en met bewoners aangelegd. Planten aangekocht, materiaal geregeld, coördineerde activiteiten uitgevoerd.
  • organiseren van opschoondagen met vrijwilligers, 2 keer per jaar, waarbij onkruid is verwijderd bij het Houtmanspad en Molen de Roode Leeuw en zwerfvuil is opgeruimd op het hele traject
  • adoptie van boom op de kop Kleiweg,
  • onderhoud van startend en kwetsbaar groen, indien nodig wekelijks
  • informeren van bewoners via website, social media, informatieavonden, nieuwsbrieven, publieke media voorafgaand aan elk deelprojecten
  • crowdfunding van het project aan de St. Mariewal. Crowdfunding via platform www.voornatuur.nl
  • participatie bijeenkomst Hoogheemraadschap Rijnland
  • ondersteunende werkzaamheden: oprichting stichting, bestuursvergadering (2 wekelijks), onderhoud website, afstemming gemeente.

Lees hier het beleid van Singelpark Gouda: Beleid Stichting Singelpark Gouda 2016-2020