Groene reconstructie van het Erasmusplein

We gaan hard! Het plan is rond, de betrokkenen zijn geïnformeerd, de planten en bomen zijn besteld!

Op 21 april gaan we met bewoners planten poten plantdag 21 april 

Vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom!

Op 27 april wordt het hele plein feestelijk geopend tijdens de festiviteiten op Koningsdag.

De Burgemeester zal deze opening rond half een verrichten! Tot dan

 

 

Op het Erasmusplein stond ooit een flat…. nu is het Erasmus plein opgeknapt. Maar waar is het groen? De eerste prioriteit van het project op het Erasmusplein is minder stenen en meer groen creëren.

De eerste schetsen zijn gemaakt voor de nieuwe inrichting van het plein. Momenteel worden deze besproken met ‘stakeholders’ in het gebied. Ook de aanvraag voor subsidie vanuit de Goudapot is de deur uit. Daarnaast willen we ook graag funding van direct betrokkenen organiseren. Dat zullen we weer via crowdfunding doen!